Zarządzenie dotyczące zakazu przebywania osób nieletnich do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Zarządzenie dotyczące zakazu przebywania osób nieletnich do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego.