Rytm dnia

6.30-8.10- „Wszyscy są, witam Was…”
Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne zabawy edukacyjne z wychowawcą. Gry dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.10-8.30
Przygotowanie do śniadania-czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, ćwiczenia poranne

8.30-9.00
Śniadanie

9.00-10.45 „Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego…”
Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy edukacyjno- rozwojowe kształcące naturalne talenty. Dzieci realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej, teatralnej, eksperymentalno-badawczej w tym zabawy logopedyczne, wspierające naukę mówienia.

10.45-11.30- „Gimnastyka to zabawa, to dla dzieci fajna sprawa…”
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub na sali zabaw ruchowych. Spacery. Dzieci prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku. Zabawy wspomagające emocjonalny i społeczny rozwój dziecka.

11.30-12.30
Przygotowanie do obiadu-czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej. Obiad

12.30-13.45- „Ach śpij, bo właśnie…”
Dzieci: słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela, słuchają nagrań płytowych i słuchowisk, słuchają muzyki relaksacyjnej, bawią się w zabawy „paluszkowe”, słowne, wykonują masażyki, uczestniczą w bajko terapii, realizują zajęcia dodatkowe.

13.45-14.00
Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej. Podwieczorek.

14.30-16.00- „Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma…”
Dzieci organizują zabawy indywidualne i w małych grupach, podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe i zabawy ze śpiewem, słuchają bajek czytanych przez nauczyciela lub rodzica, prezentują własne interpretacje utworów podczas zabaw dramowych, pantomimicznych, oglądają książki, grają w gry planszowe i stolikowe, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego, podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i edukacyjnych, Uczestniczą w zajęciach rozwijających indywidualne zdolności.

 
Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy, umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.