Jagódki” podczas zajęć pt. „ Bezpieczna droga do przedszkola”

We wrześniu   rozpoczeliśmy cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci zapoznawały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Na przedszkolnym placu zabaw powstało miasteczko samochodowo- rowerowe  gdzie Jagódki  , uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym przedszkolaki  poznawał  zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Ponadto dzieci wykonały mnóstwo różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym, tworzyli własne pojazdy wykorzystując przy tym klocki DIENESA, podczas których rozwijały logiczne myślenie oraz kształtowały kompetencje kluczowe – matematyczne.