Kadra

Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola tworzy zespół wykształconych i kompetentnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, innowacje pedagogiczne, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Indywidualnie podchodzą do zainteresowań i potrzeb każdego dziecka. Są kreatywni, posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne, które wykorzystują w codziennej pracy edukacyjnej z dziećmi. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Dyrektor :

Marzena Guzowska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, specjalista w zakresie Surdopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie Edukacji i Terapii Osób z Autyzmem, studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i Terapii pedagogicznej; nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

Agnieszka Bartosik
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: Edukacja Przedszkolna i Terapia Pedagogiczna: nauczyciel kontraktowy

Agnieszka Beger
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: Edukacja Przedszkolna i Terapia Dziecka: nauczyciel mianowany, ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii

Renata Busz
wykształcenie wyższe magister pedagogiki specjalność : pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia licencjackie pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne wg E.E. Gordona: nauczyciel kontraktowy

Anna Ziółkowska
wykształcenie wyższe magisterskie, magister pedagogiki, specjalność psychopedagogika, studia licencjackie w zakresie edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną: nauczyciel mianowany