PATRIOTYCZNIE U JAGÓDEK

W minionym tygodniu realizowaliśmy na  zajęciach tematykę patriotyczną. Poznaliśmy symbole narodowe, legendę o Czechu ,Lechu i Rusie, wykonaliśmy prace plastyczne związane z tematem.  10 listopada jak co roku odświętnie ubrani przystąpiliśmy do akcji „ Szkoła do Hymnu”, o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy Hymn Polski „ Mazurek Dąbrowskiego”. Dzięki realizowanej tematyce w przedszkolu dzieci rozbudziły zainteresowania swoją Ojczyzną i kształtowały poczucie dumy z przynależności do Narodu Polskiego.