O naszej placówce

Niepubliczne Przedszkole Katolickie przy parafii Św. Wawrzyńca to jedno z pierwszych przedszkoli niepublicznych , które powstało po roku 90- tym na terenie Nakła.
Jesteśmy placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z potrzeb rodziców, dopuszczamy przyjęcie dziecka młodszego.
W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały : Krasnoludki, Jagódki i Promyczki. Przedszkole ma swoją siedzibę w dwukondygnacyjnym budynku . Na zapleczu znajduje się pełen przestrzeni ogród z atrakcyjnym placem zabaw , na terenie którego dzieci realizują naturalną potrzebę ruchu oraz zabawy.

Sale przedszkolne są bajecznie kolorowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt , meble , pomoce dydaktyczne , bezpieczne zabawki oraz kąciki zainteresowań tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy, kącik do zabaw badawczych itp.

Dzieci mają dostęp do programów multimedialnych pełnych obrazków, dźwięków i animacji oraz profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń , do wykonywania których motywowane są przez rozbudowany system wzmocnień pozytywnych.

Baza lokalowa i dydaktyczna to tylko jeden z elementów dzięki, któremu zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju. Dobre warunki do zabawy , nauki, rozwijania uzdolnień , samorealizacji dostarczają dzieciom wiele radości i poczucie bezpieczeństwa.

W naszym przedszkolu dzieci się nie nudzą, tworzymy różnorodne sytuacje aktywizujące w postaci np.: imprez sportowych , spektakli teatralnych , audycji muzycznych, warsztatów ceramicznych , plastycznych , wyjazdów , uroczystości itd., które wprowadzają je w świat zabawy, odkrywania , poznawania , radości, humoru , wzruszeń oraz szeroko rozumianej wiedzy o świecie. Gwarantujemy naszym wychowankom oraz ich rodzicom miłą, przyjazną atmosferę i pełne rozumienie ich potrzeb.

Każde dziecko czuje się ważne, potrzebne i ma coś do powiedzenia. Wychodząc naprzeciw rodzicom i nowo zapisanym dzieciom organizujemy bezpłatne zajęcia adaptacyjne w miesiącu sierpniu.

W naszym przedszkolu od wielu lat proponujemy dzieciom bogatą ofertę zajęć dodatkowych podczas , których rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym je świecie:

bezpłatne zajęcia dodatkowe:

    • język angielski – każda grupa wiekowa
    • religia – każda grupa wiekowa
    • rytmika – każda grupa wiekowa

płatne zajęcia dodatkowe: taneczne i logopedyczne zgodnie z potrzebami , zainteresowaniami dzieci oraz oczekiwaniami rodziców- każda grupa wiekowa.

Rodzice oraz dzieci w naszym przedszkolu mogą liczyć na kompleksowe wsparcie psychologiczno- pedagogiczne ze strony dodatkowo zatrudnionych specjalistów : psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga , terapeuty. Wsparcie polega na bieżących konsultacjach , doradztwie oraz systemowych działaniach.