Promyczki

to grupa dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Nasza grupa to dzieci w wieku 5 i 6 lat. W tym roku szkolnym jesteśmy już najstarszą grupą w przedszkolu i rozpoczynamy ostatni rok naszej przedszkolnej przygody. Nasze panie nauczycielki organizują wiele ciekawych zajęć i zabaw podczas których poznajemy świat i życie. Znamy już wiele zabaw kołowych, integracyjnych z ubiegłych lat. Lubimy śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, malować, rysować, układać puzzle, bawić się wspólnie w kącikach zainteresowań…. Wiele radości sprawiają nam też zabawy na powietrzu w naszym ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia w grupie sześciolatków, jaki i w młodszych grupach odbywają się po śniadaniu. Prowadzone są dwa zajęcia obowiązkowe, czas trwania każdego z nich waha się od 20-30 min. Większe są także wymagania stawiane nam w zakresie obowiązkowego w nich udziału. Po obiedzie aktywnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych podczas, których rozwijamy swoje zainteresowania i pasje. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostamy wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nas czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.