Rytm dnia

6.30-8.00„Wszyscy są, witam Was…”

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne zabawy edukacyjne z wychowawcą. Praca indywidualna nauczyciela z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia. Gry dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.00-8.20

Przygotowanie do śniadania-czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, ćwiczenia poranne

8.30-8.50

Śniadanie;

9.00-10.00„Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego…”

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy edukacyjno- rozwojowe kształcące naturalne talenty. Dzieci realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej, teatralnej, eksperymentalno-badawczej w tym zabawy logopedyczne, wspierające naukę mówienia.

10.00-10.50„Gimnastyka to zabawa, to dla dzieci fajna sprawa…”

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu .. Dzieci prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku. Zabawy wspomagające emocjonalny i społeczny rozwój dziecka.

10.50-11.00     Przygotowanie do obiadu-czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej. Podział na grupy ze względu na możliwość przebywania w jadalni tylko jednej grupy ( rekomendacje GIS, MEN, MZ)

OBIAD:

11.00- 11.30 GRUPA PROMYCZKI

11.30-12.00-  GRUPA JAGÓDKI

12.00-12.30-   GRUPA KRASNOLUDKI

12.30-13.00-  GRUPA BIEDRONKI

11.30-13.00„Ach śpij, bo właśnie…” każda grupa po obiedzie

Dzieci: słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela- relaksacja, słuchają nagrań płytowych i słuchowisk, słuchają muzyki relaksacyjnej, bawią się w zabawy „paluszkowe”, słowne, wykonują masażyki, uczestniczą w bajko terapii, realizują zajęcia dodatkowe.

13.00-14.00  Zabawy na powietrzu. Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej.

14.00 -14.30 Podwieczorek

14.30-16.00- „Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma…”Dzieci organizują zabawy indywidualne i w małych grupach, podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe i zabawy ze śpiewem, słuchają bajek czytanych przez nauczyciela lub rodzica, prezentują własne interpretacje utworów podczas zabaw dramowych , pantomimicznych, oglądają książki, grają w gry planszowe i stolikowe, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego, podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i edukacyjnych, Uczestniczą w zajęciach rozwijających indywidualne zdolności.

Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy, umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

 

Rytm dnia do pobrania(word)