Ważna informacja dla rodziców

  • Post Author:
  • Post Category:COVID-19

Szanowni rodzice!

Przekazuję Państwu procedury, które zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Miejsca w związku z uruchomieniem z dniem 6 maja br. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Procedury są dostosowane do rozwiązań, które będą stosowane w naszej placówce tj. Niepubliczne Przedszkole Katolickie przy parafii św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią ul. Kościelna 6.

GIS w swoich wytycznych wskazuje na możliwość odprowadzania dzieci do przestrzeni wspólnej budynku z zachowaniem zasady 15m2 powierzchni na jednego rodzica, a rodzice wchodzący mają zakryte usta i nos oraz rękawiczki ochronne, które założyli po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do budynku. W naszych procedurach nie zastosowaliśmy takiej możliwości – rodzice odprowadzają dzieci tylko do głównych drzwi wejściowych do budynku.

Zgodnie z wytycznymi GIS prośba do rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią procedury oraz wypełnienie ankiet.


Załączniki:

Ankieta (kliknij aby wyświetlić)

Procedura (kliknij aby wyświetlić)