Zadania wychowawczo – dydaktyczne – wrzesień 2020

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • wprowadzenie dziecka w rytm życia w grupie
  • dążenie do zaspokajania wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych
  • wypowiadanie się na temat swojego miejsca zamieszkania i adresu
  • utrwalenie zasad przechodzenia przez ulicę
  • rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na placu zabaw
  • dbanie o bezpieczeństwo podczas korzystania z różnych urządzeń
  • nauka numerów alarmowych i właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia
  • poszerzanie wiedzy na temat zasad kontaktu z nieznajomymi
  • poznawanie darów jesieni